Използвайки нашия уеб сайт, вие приемате използването на "бисквитки".

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Основната дейност на "УНИХОУМ БГ" ООД е строителство, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти и отдаване под наем (краткосрочно или дългосрочно) на жилища или търговски площи.

В процеса на осъществяване на предмета си на дейност "УНИХОУМ БГ" ООД събира и обработва лични данни на своите клиенти.

В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате "УНИХОУМ БГ" ООД да ползва тази информация, както е описано тук.

"УНИХОУМ БГ" ООД събира следните видове лични данни:
- лични данни, които клиентите ни предоставят чрез изпращането на запитвания през формите за запитвания на сайта www.unihome.bg;
- лични данни, необходими за изпълнението на целите на съответния договор, подписан между страните, или за вида услуга, поискана от лицата, както и необходимия обем данни, необходими за изпълнение изискванията на трудовото законодателство и данъчните закони;
- данни, които събираме чрез общо проследяване (използваме кукис) на това какви страници отварят нашите клиенти по сайта. Тази информация ни позволява да променяме съдържанието на сайта според нуждите на нашите клиенти и посетители и да им предоставяме необходимата информация.

"УНИХОУМ БГ" ООД не събира и обработва т.н. "чувствителни лични" данни на физическите лица, чието обработване е забранено в чл.5, ал.1 от Закона за защита на личните данни.

Личната информация, която събираме от клиенти или посетители на нашия уеб сайт www.unihome.bg се използва конфиденциално и отговорно, законосъобразно и добросъвестно, данните не се обработват извън целите, за които са събрани и се заличават и унищожават, когато целите на обработването бъдат постигнати или в изпълнение на изискванията на българското законодателство.
Въпреки мерките за сигурност, "УНИХОУМ БГ" ООД не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

"УНИХОУМ БГ" ООД не предоставя по никакъв повод на трети лица информация, представляваща лични данни на физическите лица, освен с тяхното изрично съгласие, при изпълнение на нормативно установено задължение на дружеството или когато обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на самото лице.

"УНИХОУМ БГ" ООД има право да променя своята политика за защита на личните данни при промяна на законодателството на Република България в тази предметна област, при промяна в своята дейност, касаеща отношенията с физическите лица, потребители на услугите на дружеството, като всички промени ще бъдат незабавно отразявани в настоящия документ и публикувани на официалната интернет страница на дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА:
Като използвате този сайт, вие изразявате съгласие с политиката ни за защита на личните данни.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЕЯ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

Вашата последваща употреба на www.unihome.bg, дори и след нанасянето на промени в тези условия ще означава, че сте съгласни и приемате тези промени.